Vastgoed en overheid

Een onderneming oprichten en draaiende houden is natuurlijk een groot deel van wat een ondernemer doet. Maar vaak ben je afhankelijk van externe partijen zoals de overheid en heb je uiteraard ook vastgoed nodig om al je personeel en materiaal kwijt te kunnen. Aangezien dit een klein en specifiek onderwerp is, maar van hartstikke groot belang voor je onderneming, hebben wij een helpdesk opgezet voor de ondernemer die hiermee te maken krijgen.

Via mkb.law kun je veel regelen wanneer het aankomt overheids-gerelateerde onderwerpen. Specialisten met jarenlange ervaring kunnen jou ondersteunen bij het aanvragen van bijvoorbeeld een bibovergunning of je begeleiden wanneer je een informatiedocument voor de AFM moet opstellen.

Daarnaast kun je als ondernemer hier terecht voor alles wat te maken heeft met vastgoed en jouw onderneming. Wil je een nieuw pand aanschaffen of wil je gaan verbouwen? Dan zit je hier aan het goede adres! En dit alles tegen een vaste prijs – dus geen nare verassingen achteraf.

Staat je product er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we helpen je verder!

PRODUCTEN

Bibobvergunning: advies, aanvraag en begeleiding.

Het College van Burgemeester & Wethouders van een gemeente is op grond van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) bevoegd de aanvraag van betrokkene om een vergunning af te wijzen als er een ernstig gevaar (ook wel: gegronde vrees) bestaat dat die vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en dat de vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. In de meeste gevallen wordt tevens het het Landelijk Bureau Bibob (kortweg: LBB) verzocht een advies uit te brengen. De Wet Bibob beoogt te voorkomen dat door het verlenen van vergunningen de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Het bibob-instrumentarium is bedoeld om bestuursorganen te informeren over het gevaar dat een vergunning misbruikt zullen worden ten behoeve van criminele activiteiten. Kortom: het risico de vergunning criminaliteit zal faciliteren. In dat verband is wellicht goed om te weten dat als aan de aanvrager een ontnemimgsmaatregel is opgelegd het College niet kan stellen dat de aanvrager nog steed de beschikking heeft over het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel. Voorts dient het vermoeden dat in de toekomst wellicht opnieuw een strafbaar feit gepleegd zal worden gebaseerd te zijn op een concreet begin van bewijs. Immers een vermoeden betreft niets anders dan een speculatieve veronderstelling. Voor de aannemelijkheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid van een vermoeden is enig concreet begin van bewijs vereist. Kortom: er dienen voldoende feiten en omstandigheden aanwezig te zijn die tot de overtuiging zouden kunnen leiden dat de aanvrager in de toekomst daadwerkelijk opnieuw strafbare feiten zal plegen.  
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 750,-
Bekijk product
Saskia de Boer

Saskia de Boer

Advocaat
€ 750,-
Bekijk product

Wat wordt in een aanneemovereenkomst geregeld?

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de aannemer met de opdrachtgever afspreekt om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren met als tegenprestatie een door de opdrachtgever te betalen vaste aanneemsom. Van aanneming van werk is onder meer sprake als er een bouwwerk opgericht moet worden (het plaatsten van een dakkapel, het aanbrengen van een uitbouw of het realiseren van een dakterras). Ook het verbouwen of slopen van een bouwwerk valt onder aanneming van werk.  Echter, aanneming van werk omvat veel meer dan de (ver)bouw van een woning of bedrijfsruimte. Het maken van een audiovisueel werk zoals een reclamefilm wordt ook als aanneming van werk beschouwd. De aannemer heeft als hoofdverplichting het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na voltooiing van het werk aan de opdrachtgever ter beschikking stellen van het werk. Juridisch is van oplevering pas sprake als het werk door de opdrachtgever is aanvaard. Daarvoor gelden speciale regels. De aannemer moet allereerst de voltooiing van het werk aan de opdrachtgever kenbaar maken en de opdrachtgever  verzoeken op te nemen (lees: inspecteren). Indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 650,-
Bekijk product

Label van:

In samenwerking met: