Faillissement en doorstart

Ondernemer zijn is hartstikke leuk en spannend, maar soms gaat het niet helemaal zoals gepland. De omzet valt tegen, het idee pakt zich toch anders uit dan bedoeld of je hebt simpelweg te veel kosten. Wat de reden ook is, veel ondernemers in Nederland lopen een keer in hun leven tegen een faillissement aan.

Aangezien een (naderend) faillissement ontzettend heftig is en een grote impact heeft op niet alleen de ondernemer maar ook alle werknemers is het van groot belang dit proces goed te doorlopen. Om de ondernemer in zwaar weer te helpen hebben wij bij mkb.law besloten een helpdesk op te zetten waar zij terecht kunnen voor juridische maatwerk oplossingen en advies.

Bekijk nu het aanbod van specialisten die jarenlang werkzaam zijn in het faillissementsrecht. Zij bieden juridische oplossingen aan tegen een vaste prijs. Vooral voor ondernemers in financiële problemen is het belangrijk om op de kosten te letten en niet achteraf ontzettend hoge rekeningen tegen het hoofd te lopen. Je vindt hier ondersteuning wanneer een faillissement nadert, je er midden in zit of wanneer deze al is uitgesproken. Ook voor een doorstart zit je aan het goede adres. Je staat er niet alleen voor!

PRODUCTEN:

Betalingsonwil en bestuurdersaansprakelijkheid!

Het niet betalen van facturen lijkt tegenwoordig het “nieuwe normaal”! Uit de praktijk blijkt dat het met enige regelmaat voorkomt dat een bestuurder van een besloten vennootschap ook al staat de vordering van de debiteur onherroepelijk vast, toch moedwillig en botweg weigert om de schuld van de vennootschap te betalen. Vaak wordt, teneinde de verhaalsmogelijkheden van de debiteur te beperken, samengespannen met een malafide pandhouder, worden vermogensbestanddelen weggesluisd of wordt gesjoemeld met de resultaten van de vennootschap. In een dergelijke situatie is de hamvraag: kan de malafide bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden wegens het willens en wetens creëren van betalingsonwil zijdens de vennootschap. Dit wordt externe bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Het is vaste rechtspraak dat in geval van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van zijn vordering – afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval –  de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is als die bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Een bestuurder van een vennootschap is in de meeste gevallen van betalingsonwil persoonlijk aansprakelijk omdat hij het in zijn macht heeft om de vordering van de debiteur te betalen. Anders gezegd: de bestuurder kan als de vennootschap over middelen beschikt het persoonlijk ernstig verwijt gemaakt worden dat hij/zij betaling heeft gefrustreerd.  Wil je weten wat je mogelijkheden zijn? Schakel Orlando Mo-Ajok in hij is gespecialiseerd in het aansprakelijk stellen van bestuurders wegens het bewerkstelligen/toelaten van betalingsonwil en het frustreren van verhaalsmogelijkheden.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 850,-
Bekijk product

Hoe pak je een malafide bestuurder aan?

Malafide bestuurders lijken tegenwoordig schering en inslag. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat malafide bestuurders regelmatig bewust en opzettelijk misbruik maken van de mogelijkheid om een vennootschap door middel van een “turboliquidatie” te ontbinden. Een turboliquidatie is mogelijk op het moment dat een vennootschap niet langer over baten beschikt om haar schuldeisers te  betalen. Malafide bestuurders maken ook met regelmatig gebruik van een katvanger die de aandelen van een verlieslijdende vennootschap overneemt en daarna failliet laat gaan. Echter, vlak voor het faillissement worden de bezittingen weggesluisd en blijven de schulden onbetaald. De katvanger – die meestal geen verhaal biedt – blijft met de schulden zitten. Het ontbinden van een vennootschap door middel van een turboliquidatie is voor malafide bestuurders een geschenk uit de hemel omdat anders dan bij een faillissement er geen curator wordt benoemd, die wellicht allerlei lastige vragen zou kunnen stellen ter zake het door de bestuurders gevoerde beleid. Bovendien behoeft de directie in het geval van een turboliquidatie géén financiële  verantwoording af te leggen. Kortom de wet biedt malafide bestuurders de mogelijkheid  om schuldeisers na de ontbinding van de vennootschap met lege handen achter te laten. Het bewerkstelligen of toelaten dat een vennootschap haar schulden niet kan betalen wordt juridisch als betalingsonwil, respectievelijk frustratie van verhaal en betaling aangemerkt, hetgeen onrechtmatig is. Uit de praktijk blijkt dat de meeste schuldeisers hun verlies snel accepteren, omdat zij ervan uitgaan dat zij het onrechtmatig handelen van de bestuurder niet kunnen bewijzen. Het probleem van bewijsnood kan echter worden opgelost door de exhibitieplicht. 
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 950,-
Bekijk product

Label van:

In samenwerking met: