AVG & Privacy

In 2018 hadden privacy specialisten waarschijnlijk het drukste jaar sinds lange tijden. Toen ging de AVG in, de nieuwe Europese verordening die redelijk strenge eisen stelt aan ondernemingen en hoe zij omgaan met privacy van burgers.

Aangezien de regels omtrent privacy soms oneindig lijken en het vaak niet helemaal duidelijk is wat er precies verwacht wordt van een ondernemer hebben wij bij mkb.law deze helpdesk opgezet. Zo kan de ondernemer zich door het privacy-oerwoud navigeren met hulp van specialisten die al jaren ervaring hebben op dit gebied.

Op deze helpdesk vind je juridische maatwerk oplossingen zoals een AVG workshop, een DPIA, privacy policies en verwerkingsregisters. Staat het product wat jij nodig hebt er niet tussen? Neem dan contact met ons op – we kunnen je zeker weten verder helpen. Al onze producten worden aangeboden tegen een vaste prijs, zo weet jij precies waar je aan toe bent.

PRODUCTEN:

Aan welke eisen dient een vaststellingsovereenkomst te voldoen?

Het is in de dagelijkse praktijk gebruikelijk dat wanneer een werkgever en een werknemer besluiten om in goed overleg een arbeidsovereenkomst vrijwillig en met wederzijds goedvinden te beëindigen, daartoe een vaststellingsovereenkomst wordt afgesloten.  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich, ter voorkoming of beëindiging van onzekerheid of geschil omtrent hun rechtspositie over en weer, jegens elkaar binden aan een vaststelling daarvan. Wees je ervan bewust dat een vaststellingovereenkomst nadat partijen wilsovereenstemming hebben bereikt niet ontbonden of vernietigd kan worden. Er is dan in principe géén weg terug! De in een vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken zijn juridisch afdwingbaar (grondslag: nakoming). Juridische procedures kunnen echter kostbaar en langdurig zijn en daarom geef ik er de voorkeur aan om in de vaststellingsovereenkomst “als stok achter de deur” een boetebeding op te nemen. De vaststellingsovereenkomst heeft ten doel jouw toekomstige rechtspositie ten opziochte van jouw voormalige werkgever te bepalen en vast te leggen. Het is dan van cruciaal belang dat alle tussen partijen gemaakte afspraken duidelijk en op ondubbelzinnige wijze in de overeenkomst staan vermeld. Kortom: de afspraken dienen concreet en nauwkeurig in de vaststellingsovereenkomst te worden omschreven.  In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook een bepaling opgenomen waarin vermeld staat dat partijen tot het sluiten daarvan hebben besloten, na het inwinnen van juridisch advies en waarbij een redelijke bedenktijd in acht is genomen. Partijen hebben na afweging van alle goede en kwade kansen vervolgens besloten de arbeidsovereenkomst (of het geschil) te beëindigen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
Orlando H.A. Mo-Ajok

Orlando H.A. Mo-Ajok

Fiscalist/bedrijfsjurist
€ 750,-
Bekijk product

Label van:

In samenwerking met: