Wat wordt in een aanneemovereenkomst geregeld?

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de aannemer met de opdrachtgever afspreekt om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren met als tegenprestatie een door de opdrachtgever te betalen vaste aanneemsom. Van aanneming van werk is onder meer sprake als er een bouwwerk opgericht moet worden (het plaatsten van een dakkapel, het aanbrengen van een uitbouw of het realiseren van een dakterras). Ook het verbouwen of slopen van een bouwwerk valt onder aanneming van werk.  Echter, aanneming van werk omvat veel meer dan de (ver)bouw van een woning of bedrijfsruimte. Het maken van een audiovisueel werk zoals een reclamefilm wordt ook als aanneming van werk beschouwd.

De aannemer heeft als hoofdverplichting het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na voltooiing van het werk aan de opdrachtgever ter beschikking stellen van het werk. Juridisch is van oplevering pas sprake als het werk door de opdrachtgever is aanvaard. Daarvoor gelden speciale regels. De aannemer moet allereerst de voltooiing van het werk aan de opdrachtgever kenbaar maken en de opdrachtgever  verzoeken op te nemen (lees: inspecteren). Indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

Wat
Voor wie
Wanneer
Hoe
Resultaat
Wat

Wat houdt het product precies in?

Orlando Mo-Ajok stelt voor de aannemer een aanneemovereenkomst op die is afgestemd op de specifieke diensten die door de desbetreffende aannemer worden aangeboden. Bent je als aannemer actief in het economisch verkeer, dan is verstandig om een schriftelijke overeenkomst van aanneming van werk met jouw opdrachtgevers af te sluiten. Je moet daarbij bedenken dat het afsluiten van een schriftelijke aanneemovereenkomst in het belang van beide contractspartijen is. Een schriftelijk contract geeft zekerheid en rust en voorkomt bovendien vele onnodige en slepende discussies achteraf.

Je kunt erop rekenen dat Orlando  in de aanneemovereenkomst de verplichtingen die op de aannemer rusten juist en volledig zal omschrijven, zodat de opdrachtgever precies weet waar hij aan toe is. In de aanneemovereenkomst zal de leveringsomvang (op basis van bestek/ontwerp/programma van eisen) duidelijk worden geformuleerd. De tijdsplanning en uiterste datum dient zonneklaar te zijn. Ook dient helder te zijn in hoeveel termijnen (en wanneer) de aanneemsom betaald moet worden. Voorts moeten goede afspraken gemaakt worden ter zake de voorlopige oplevering.  

In het geval van een aanneemovereenkomst op nacalculatiebasis, zal de aannemer werkbonnen moeten bijhouden en bij de opdrachtnemer ter aftekening/goedkeuring moeten inleveren. Facturering kan dan geschieden op basis van de getekende werkbonnen. 

Voor wie
Wanneer
Hoe
Resultaat
S

Aanneemovereenkomst

Small

Orlando stelt een aanneemovereenkomst op waarin de verplichtingen van de aannemer zo volledig mogelijk en op duidelijke wijze worden verwoord. De opdrachtgever weet dan precies waar hij aan toe is en zal niet snel voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Meestal spreken partijen een vaste (gefixeerde) aanneemsom af. In het geval van een vaste aanneemsom profiteert alleen de aannemer van meevallers in de begroting, valt het werk anderzijds duurder uit dan draagt de aannemer – behoudens bijzondere omstandigheden – dit risico eveneens. Van het afspreken van een vaste aanneemsom kan worden afgeweken indien de te verrichten werkzaamheden vooraf niet voldoende nauwkeurig begroot kunnen worden. Partijen kunnen dan besluiten om een aanneemovereenkomst op na-calculatiebasis af te spreken. 

Aanvragen (Geheel vrijblijvend)
€ 650,- € 786,50 incl. BTW

Een aantal van onze tevreden gebruikers

We groeien elke dag en delen graag de ervaringen van onze gebruikers met je.

Infi logo

Daniel B. Roy - Oprichter van Infi

Dankzij de online omgeving van mkb.law, kon ik chatten met mijn advocaat over de afhandeling van mijn incassodossier, én konden we heel makkelijk relevante stukken uitwisselen. Die laagdrempelige communicatie heeft ontzettend veel tijd bespaard!

Irene Muller

Irene Muller - Marketing directeur

Ik heb heel fijn samengewerkt met mkb.law en de specialist. Het was snel, klantvriendelijk en mkb.law was duidelijk over de stappen en doelstelling en prijs! Volgende keer ga ik zeker weer naar mkb.law.

Carlos Oliveira

Carlos Oliveira - Start up ondernemer Bwaiter

mkb.law always goes to that extra mile on the work that gives us entrepreneurs the confidence we need for our legal and tax matters. Their service is so customer-centric that gives us the sense of proximity and closeness which is always good for business.

Jeroen van Hasselt

Jeroen van Hasselt - Start up ondernemer

mkb.law is enorm meedenkend en toegankelijk voor ondernemers. Ik ben persoonlijk, snel en naar tevredenheid geholpen. Er is altijd overleg mogelijk over zaken die je zelf kan oppakken en ze zijn flexibel in wat je wilt uitbesteden. De missie van mkb.law is geweldig. Precies de innovatie die de advocatenwereld nodig heeft!

Maarten Smits

Maarten Smits - Connect 2 Africa B.V.

mkb.law heeft ons snel en zonder veel moeite aan een goede en betaalbare notaris geholpen. De afwikkeling was snel en eenvoudig via hun portal. Zeer aan te raden aan iedereen die enig juridisch advies nodig heeft.

Label van:

In samenwerking met: