Aan welke eisen dient een vaststellingsovereenkomst te voldoen?

Het is in de dagelijkse praktijk gebruikelijk dat wanneer een werkgever en een werknemer besluiten om in goed overleg een arbeidsovereenkomst vrijwillig en met wederzijds goedvinden te beëindigen, daartoe een vaststellingsovereenkomst wordt afgesloten.  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich, ter voorkoming of beëindiging van onzekerheid of geschil omtrent hun rechtspositie over en weer, jegens elkaar binden aan een vaststelling daarvan.

Wees je ervan bewust dat een vaststellingovereenkomst nadat partijen wilsovereenstemming hebben bereikt niet ontbonden of vernietigd kan worden. Er is dan in principe géén weg terug! De in een vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken zijn juridisch afdwingbaar (grondslag: nakoming). Juridische procedures kunnen echter kostbaar en langdurig zijn en daarom geef ik er de voorkeur aan om in de vaststellingsovereenkomst “als stok achter de deur” een boetebeding op te nemen.

De vaststellingsovereenkomst heeft ten doel jouw toekomstige rechtspositie ten opziochte van jouw voormalige werkgever te bepalen en vast te leggen. Het is dan van cruciaal belang dat alle tussen partijen gemaakte afspraken duidelijk en op ondubbelzinnige wijze in de overeenkomst staan vermeld. Kortom: de afspraken dienen concreet en nauwkeurig in de vaststellingsovereenkomst te worden omschreven. 

In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook een bepaling opgenomen waarin vermeld staat dat partijen tot het sluiten daarvan hebben besloten, na het inwinnen van juridisch advies en waarbij een redelijke bedenktijd in acht is genomen. Partijen hebben na afweging van alle goede en kwade kansen vervolgens besloten de arbeidsovereenkomst (of het geschil) te beëindigen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Wat
Voor wie
Wanneer
Hoe
Resultaat
Wat

Wat houdt het product precies in?

Orlando Mo-Ajok beoordeelt of in het door de werkgever opgesteld concept van de vaststellingsovereenkomst de gemaakte afspraken juist en volledig zijn opgenomen. Uitgangspunt is: afspraken dienen concreet en nauwkeurig te worden omschreven. Orlando beoordeelt ook of de conceptovereenkomst voldoet aan wet- en regelgeving. Orlando is van opvatting dat begrippen die in de overeenkomst gehanteerd worden helder, duidelijk en eenduidig moeten zijn, zodat misverstanden worden uitgesloten. Het  gebruik van vage begrippen moet uitdrukkelijk worden voorkomen.

Orlando beoordeelt allereerst of de aanspraken van de werknemer op een WW-uitkering  zeker zijn gesteld en de wettelijke opzegtermijn in acht is genomen. Ten tweede wordt beoordeelt of de hoogte van de door de werkgever voorgestelde ontslagvergoeding in overeenstemming is met wet- en regelgeving. De werknemer heeft in een normale situatie (ontslag via UWV of ontbinding door de kantonrechter) recht op een transitievergoeding (voor elk gewerkt jaar: 1/3 maandsalaris). De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen.

Het is gebruikelijk dat de werkgever de werknemer verplicht om juridische bijstand in te winnen. Meestal wordt een deel van de juridische kosten door de werkgever vergoed. Orlando zal als een dergelijk aanbod ontbreekt dit in de onderhandelingen met de werkgever meenemen.

Voor wie
Wanneer
Hoe
Resultaat
S

De vaststellings- en beëindigingsovereenkomst

Small

Orlando Mo-Ajok beoordeelt als deskundige of in de vaststellingsovereenkomst alle wettelijke verplichtingen die op de wetgever rusten volledig en juist zijn opgenomen. Hij controleert ook of alle met de werkgever gemaakte afspraken duidelijk (nauwkeurig en precies) zijn omschreven, zodat achteraf geen discusie kan ontstaan ten aanzien van de aard en omvang van de op de werkgever rustende verplichtingen.

In de vaststellingovereenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld dat partijen zich ervan bewust zijn dat vrijwillig afstand van rechten en aanspraken wordt gedaan. Orlando is van mening dat in een vaststellingsovereenkomst te behalen resultaten opgenomen dienen te worden en geen inspanningen. Immers,  het antwoord op de vraag of een bepaalde inspanning geleverd is, is voor dicussie vatbaar! 

Aanvragen (Geheel vrijblijvend)
€ 750,- € 907,50 incl. BTW

Een aantal van onze tevreden gebruikers

We groeien elke dag en delen graag de ervaringen van onze gebruikers met je.

Maarten Smits

Maarten Smits - Connect 2 Africa B.V.

mkb.law heeft ons snel en zonder veel moeite aan een goede en betaalbare notaris geholpen. De afwikkeling was snel en eenvoudig via hun portal. Zeer aan te raden aan iedereen die enig juridisch advies nodig heeft.

Irene Muller

Irene Muller - Marketing directeur

Ik heb heel fijn samengewerkt met mkb.law en de specialist. Het was snel, klantvriendelijk en mkb.law was duidelijk over de stappen en doelstelling en prijs! Volgende keer ga ik zeker weer naar mkb.law.

Carlos Oliveira

Carlos Oliveira - Start up ondernemer Bwaiter

mkb.law always goes to that extra mile on the work that gives us entrepreneurs the confidence we need for our legal and tax matters. Their service is so customer-centric that gives us the sense of proximity and closeness which is always good for business.

Jeroen van Hasselt

Jeroen van Hasselt - Start up ondernemer

mkb.law is enorm meedenkend en toegankelijk voor ondernemers. Ik ben persoonlijk, snel en naar tevredenheid geholpen. Er is altijd overleg mogelijk over zaken die je zelf kan oppakken en ze zijn flexibel in wat je wilt uitbesteden. De missie van mkb.law is geweldig. Precies de innovatie die de advocatenwereld nodig heeft!

Infi logo

Daniel B. Roy - Oprichter van Infi

Dankzij de online omgeving van mkb.law, kon ik chatten met mijn advocaat over de afhandeling van mijn incassodossier, én konden we heel makkelijk relevante stukken uitwisselen. Die laagdrempelige communicatie heeft ontzettend veel tijd bespaard!

Label van:

In samenwerking met: